หลักสูตร การเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

LISTTING MANAGEMENT PROGRAM

ERA Property Network ขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีความสนใจในอาชีพ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการ นักขาย หรือแม้แต่เป็นผู้ที่มีทรัพย์ที่ต้องการขาย เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร LISTTING MANAGEMENT PROGRAM โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในธุรกิจบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 25 ปี โดยหลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ และทำงานด้านการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างถูกต้อง แบบมืออาชีพ

หัวข้อที่จัดอบรม

วันที่ 1. หลักการทำงานของนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

เนื้อหาถูกออกแบบให้ทำความเข้าใจง่าย แม้ผู้ที่ “ไม่มีพื้นฐานนายหน้า” มาก่อน ก็สามารถทำความเข้าใจ รวมไปถึงผู้ที่มีความรู้ด้านนี้อยู่แล้วก็สามารถทวนความรู้ พร้อมทั้งสอบถามข้อสงสัยให้กระจ่างได้

วันที่ 2.กลยุทธ์การตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

เรียนรู้หลักของการตลาด การทำงานกับผู้ซื้อ การทำงานกับผู้ขาย รวมไปถึงสัญญาที่ต้องใช้ในการฝากขาย และอื่นๆ ที่ใช่ร่วมกัน

วันที่ 3. การปิดการขายให้ครองใจผู้ขาย และผู้ซื้อ

เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ต่างๆ กับมืออาชีพโดยตรง ที่จะนำไปสู่การประสบความสำเร็จในการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ให้อาชีพและโอกาสแห่งความสำเร็จแก่บุคคลทั่วไป

2. สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทุกคนในสภาวะเช่นนี้

3. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายและความคุ้นเคย ความร่วมือเพื่อสร้างความสำพันธ์อันดีในหมู่นักขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

4. ควาดหวังให้เกิดการขายจริง และเกิดรายได้ในระหว่างโครงการยังดำเนิน

หากสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ช่องทางด้านล่าง

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin